آرشیو برچسب ها : رولیک چرخ دنده دار

رولیک صنعتی چرخ دنده دار رولیک صنعتی چرخ دنده دار رولیک های چرخ دنده دار که توسط زنجیر به هم وصل میشوند که رولیک صنعتی چرخ دنده دار را برای شرکت ملی نفت عراق ساخته ایم که بشکه ها را جابجا می کند. چون در نوار های شرکت نفت روغن وجود دارد از رولیک صنعتی چرخ […]